Giới thiệu

Liam English là trung tâm đào tạo Anh ngữ dành cho lứa tuổi từ 4 đến 17 tuổi. Từ các bé mầm non đến các bạn có nhu cầu luyện thi các chứng chỉ quốc tế như FLYESRS, KET, PET,… và chương trình luyện thi IELTS.